Forum Miasteczek Polskich – debata o wyzwaniach rozwojowych mniejszych samorządów z udziałem Mariusza Domeradzkiego, prezesa zarządu Operator ARP sp. z o.o.

Demografia małych miast. Jak radzić sobie z depopulacją, starzeniem się mieszkańców i odpływem młodych ludzi? To pytanie padło podczas Forum Miasteczek Polskich, które odbyło się w Warszawie. W dyskusji na ten temat udział wziął Mariusz Domeradzki, prezes zarządu Operator ARP sp. z o.o., która wspiera zrównoważony rozwój kraju. Realizowany przez spółkę Program Fabryka ma na celu budowę nowoczesnych obiektów biurowo- usługowych, a co za tym, idzie tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. Głównym wyzwaniem, z którym mierzą się mniejsze samorządy jest migracja do dużych miast, szczególnie dotkliwa, gdy dotyczy młodych, zdolnych ludzi, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia zgodnego z ich kompetencjami w swoich rodzinnych miejscowościach. Biurowce z Programu Fabryka mają być przede wszystkim miejscem dla najemców z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Celem programu jest nie tylko budowa powierzchni biurowych. Ma być to przestrzeń, która będzie koncentrowała lokalną społeczność biznesową. Miejsce wymiany doświadczeń i stawiania pierwszych kroków w biznesie. W powstających biurowcach mogłyby powstawać inkubatory przedsiębiorczości oferujące wieloaspektowe wsparcie przede wszystkim lokalowe, ale także prawne, księgowe czy doradztwa biznesowego. Operator ARP sp. z o.o. – poza realizacją Programu Fabryka – koncentruje się na efektywnym gospodarowaniu nieruchomościami, gruntami inwestycyjnymi oraz powierzchniami magazynowymi.